Diaocthudo.com

Plaschem Tower

PLASCHEM TOWER

Diện tích sàn
Kết cấu
Mức giá: Dưới 5 USD/m2/Tháng
Mô tả: Plaschem Plaza nằm ở vị trí rất thuận tiện, đi đến sân bay cũng như các khu công nghiệp.Tòa nhà có 16.000 m2 diện tích cho thuê và mặt sàn rộng 1.000 m2, phù hợp cho các công ty lớn và nhỏ muốn thuê diện tích văn phòng.
Trang 1/1 <1>